View in: Tyska Engelska Franska Nederländska Italienska Spanska Portugisiska, Portugal Danska Norskt Bokmål Finska Tjeckiska Estniska Lettiska Litauiska Ungerska Grekiska Polska Ryska Slavisk Turkiska

Cloer ger registrerade privatkonsumenter en begränsad garanti som första ägare. Villkoren för att garantin ska gälla är att produkten är inköpt i Tyskland och att dess serienummer har registrerats av en privatkonsument på vår stamkundsportal https://cloer.de/service. Dessutom måste en fotokopia på köpkvittot med köpdatum och information om återförsäljare bifogas när produkten registreras, och registreringen måste göras senast 6 månader efter köpdatum. Garantin gäller endast för den första ägaren som privatperson och upphör att gälla om produkten säljs vidare.

Garantiperioden är 2 år och börjar det datum en konsument köpte produkten. Garantiperioden förlängs inte vid reparationer eller om produkten byts ut, och varken börjar i så fall på nytt eller påverkas på annat sätt. Vid varsam hantering av produkten och om bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna har följts erbjuder vi oss att återställa produktens funktionsdugliga skick utan kostnad, förutsatt att det rör sig om ett material- eller produktionsfel. Återställande av produktens skick innebär reparation resp. utbyte av defekta komponenter. De utbytta delarna övergår i Cloers ägo. Ingen återbetalning av köpesumman ges. Inga ytterligare anspråk omfattas av garantin, oavsett typ, i synnerhet inga anspråk på ersättning för resulterande skador.

Undantagna från garantin är skador som uppstår på grund av felaktig användning, naturligt slitage, yttre påverkan (t.ex. transportskador, stötar, slag, skador på grund av värme, syror el.dyl.), bristande avkalkningsåtgärder* eller olämpliga tillbehör. Garantin upphör att gälla om produkten används för kommersiellt bruk, tas isär utan tillstånd eller modifieras, samt om obehöriga reparationsförsök genomförs.

Ingen garanti ges för förbrukningsmaterial och slitdelar.

För att göra anspråk på garantitjänsterna ska registrerade kunder i första hand kontakta vår kundtjänstverkstad per telefon eller e-post, eller skicka en reparationsförfrågan via vår nätportal. Skicka inga apparater till oss utan uppmaning. Skicka i synnerhet aldrig paket utan att betala porto. Dessa försändelser levereras inte av speditionsbolaget utan returneras till dig på din egen kostnad. Kontakta alltså alltid oss först. Vi ger dig information om hur du ska göra när du skickar in produkten. Kontakta:

Cloer kundtjänstverkstad 

E-post: service-sv@cloer.com

Denna garanti påverkar inga konsumenträttigheter som kunden har på grund av den gällande nationella lagstiftningen i respektive land (säljargaranti). Dessa rättigheter hävdas gentemot återförsäljaren (distributören).

* Vattenkokare / automatisk kaffebryggare / tebryggare