View in: German English French Dutch Italian Spanish Portuguese, Portugal Norwegian Bokmål Finnish Swedish Czech Estonian Latvian Lithuanian Hungarian Greek Polish Russian Slovak Turkish

Cloer yder en begrænset original owner-garanti til registrerede private brugere. En forudsætning for at være omfattet af denne garanti er, at apparatet er erhvervet i Danmark og produktets serienummer er blevet registreret i portalen for stamkunder på adressen https://cloer.de/service af en privat bruger. Endvidere skal en fotokopi af købskvitteringen med købsdato og forhandlerstempel vedføjes produktregistreringen; registrering skal foretages senest 6 måneder efter købsdatoen at regne. Garantien tilfalder kun den private oprindelige ejer (original owner) og bortfalder derfor ved et eventuelt videresalg.

Garantiperioden udgør 2 år og begynder at løbe fra den dato, hvor produktet første gang er blevet erhvervet af en bruger. Garantiperioden forlænges ikke efter reparation eller ombytning af produktet, ligesom den heller ikke begynder påny eller i øvrigt påvirkes heraf. Vi forpligter os til at sætte apparatet i stand gratis, for så vidt der er tale om materiale- eller fabrikationsfejl; dette under forudsætning af, at betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne er blevet fulgt uden forbehold. Istandsættelse sker ved reparation eller ombytning af de beskadigede komponenter. Ejendomsretten til udskiftede dele vil overgå til Cloer. Der kan ikke fremsættes krav om refundering af købsprisen. Der kan med afsæt i denne garanti ikke fremsættes yderligere krav, uanset af hvilken type, navnlig ikke erstatningskrav som følge af indirekte skader.

Undtaget fra garantien er skader, der skyldes ukorrekt anvendelse, naturligt slid eller nedslidning, udefrakommende påvirkninger (f.eks. transportskader, stødpåvirkninger, slag, varmepåvirkninger, syrer o.lign.), manglende afkalkning* eller brug af uegnet tilbehør. Garantien bortfalder, såfremt apparatet anvendes i kommercielt øjemed, eller hvis uautoriseret åbning, ændring eller forsøg på reparation har fundet sted.

Vi påtager os ligeledes intet ansvar for forbrugsmateriale og sliddele.

For at gøre brug af garantien skal registrerede kunder som det første henvende sig telefonisk eller pr. e-mail til vores fabrikskundeservice eller oprette en reparationsforespørgsel i onlineportalen. Undlad at tilsende apparater uopfordret. Navnlig gælder, at pakker aldrig må tilsendes ufrankeret. Ufrankerede forsendelser vil ikke blive bragt ud af pakketjenesten, men blive returneret på din regning. Ret derfor først henvendelse til os. Så vil vi fortælle dig, hvordan du skal sende apparatet til os. Kontakt:

Cloer Werkskundendienst 

Mail: service-dk@cloer.com

Denne garanti begrænser ikke de rettigheder, som kunder har ifølge de til enhver tid gældende nationale lovbestemmelser vedrørende salg af varer (garanti). Sådanne rettigheder skal i givet fald gøres gældende over for din forhandler (sælger).

* El-kedel / Kaffeautomat / Teautomat