View in: Duits Engels Frans Italiaans Spaans Portugees, Portugal Deens Noors Bokmål Fins Zweeds Tsjechisch Ests Lets Litouws Hongaars Grieks Pools Russisch Slavisch Turks

Cloer biedt geregistreerde particuliere gebruikers een beperkte garantie voor eerste bezitters. Voorwaarde om recht te hebben op de garantie is, dat het apparaat in Duitsland is gekocht en dat het serienummer van het product door een particuliere gebruiker is geregistreerd op de portal voor vaste klanten op https://cloer.de/service. Bovendien moet een kopie van het aankoopbewijs met koopdatum en opgave van de verkoper worden gedeponeerd en moet de registratie binnen 6 maanden na aankoop plaatsvinden. Alleen particuliere eerste bezitters hebben recht op de garantie, deze vervalt dan ook als het product wordt doorverkocht.

De garantietermijn bedraagt 2 jaar en begint op de datum waarop het product voor het eerst is gekocht door een gebruiker. De garantietermijn wordt niet verlengd, opnieuw gestart of anderszins beïnvloed door reparaties aan of vervanging van het product. Bij een zorgvuldige behandeling en inachtneming van de bedieningshandleiding en de veiligheidsaanwijzingen verplichten wij ons ertoe het apparaat kosteloos te repareren voor zover het materiaal- of fabricagefouten betreft. De reparatie bestaat uit het herstellen resp. vervangen van defecte componenten. Vervangen onderdelen worden eigendom van de firma Cloer. Een terugbetaling van de koopprijs is uitgesloten. Verdere aanspraken, van welke aard ook, in het bijzonder schadevorderingen voor vervolgschade op grond van deze garantie, zijn uitgesloten.

Schade die is terug te voeren op onvakkundig gebruik, natuurlijke verslijting of slijtage, inwerking van externe factoren (bijv. transportschade, stoten, slagen, inwerking van hitte of zuren e.d.), ontoereikende ontkalking* of het gebruik van ongeschikte accessoires, valt niet onder de garantie. De garantie vervalt wanneer het apparaat commercieel is gebruikt, is geopend of veranderd of als een niet-geautoriseerde poging tot reparatie is ondernomen.

Ook verbruiksmaterialen en slijtageonderdelen vallen niet onder de garantie.

Om aanspraak te maken op garantieprestaties, moeten geregistreerde klanten in elk geval eerst telefonisch of per e-mail contact opnemen met de serviceafdeling van onze fabriek of een reparatieaanvraag starten op de online portal. Stuur ons niet ongevraagd apparaten toe. Stuur ook in geen geval ongefrankeerde pakketten aan ons op. Ongefrankeerde pakketten worden niet bij ons bezorgd door de pakketdiensten, maar voor uw rekening retour gestuurd. Overleg daarom eerst met ons. Wij laten u dan weten hoe u uw apparaat naar ons dient op te sturen. Neem contact op met:

Fabrieksklantendienst Cloer 

E-mail: service-nl@cloer.com

Door deze garantie worden geen rechten beperkt, die klanten hebben in overeenstemming met de geldende nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van goederen (vrijwaring). Deze rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend tegenover uw handelaar (verkoper).

* Waterkoker/koffieautomaat/theeautomaat