View in: Nemčina Angličtina Francúzština Holandčina Taliančina Španielčina Portugalština Dánčina Nórsky jazyk Bokmål Fínština Švédština Čeština Estónčina Lotyština Litovčina Maďarčina Gréčtina Polština Ruština Turečtina

Spoločnosť Cloer poskytuje registrovaným súkromným užívateľom obmedzenú záruku pre prvého majiteľa. Predpokladom získania záruky je, že zariadenie bolo zakúpené v Nemecku a sériové číslo výrobku bolo zaregistrované súkromným používateľom na bežnom zákazníckom portáli na adrese https://cloer.de/service. Okrem toho musí byť pri registrácii výrobku uložená kópia dokladu o nákupe s dňom zakúpenia a dôkazom predajcu a registrácia musí byť vykonaná najneskôr do 6 mesiacov od dátumu kúpy. Záruka je poskytnutá iba súkromnému prvému majiteľovi a preto sa ďalším predajom stráca.

Záručná doba je 2 roky a začína plynúť dňom, kedy bol výrobok prvýkrát zakúpený užívateľom. Záručná lehota sa nepredlžuje, nebude obnovená alebo inak dotknutá opravou alebo výmenou výrobku. Pri starostlivom zaobchádzaní a dodržiavaní návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov sa zaväzujeme bezplatne opraviť zariadenie, pokiaľ ide o materiálové alebo výrobné chyby. Odstránenie závady sa vykoná opravou alebo výmenou chybných komponentov. Nahradené diely sa stávajú majetkom spoločnosti Cloer. Vrátenie kúpnej ceny je vylúčené. Ďalšie nároky akéhokoľvek druhu, najmä nároky na náhradu škody za následné škody vyplývajúce z tejto záruky, sú vylúčené.

Zo záruky sú vylúčené škody spôsobené nevhodným používaním, prirodzeným opotrebením alebo vonkajšími vplyvmi (napr. poškodenie pri preprave, nárazy, údery, vplyvy tepla, kyseliny atď.), nedostatočným odstraňovaním vodného kameňa* alebo nevhodným príslušenstvom. Záruka zaniká, ak bolo zariadenie použité na komerčné účely, otvorené neoprávnene, upravené alebo ak bol vykonaný neoprávnený pokus o opravu.

Pri spotrebných materiáloch a opotrebovaných dieloch takisto nie je poskytnutá žiadna záruka.

Ohľadom používania záručných služieb sa registrovaní zákazníci vždy telefonicky alebo e-mailom obrátia na náš zákaznícky servis alebo si vyžiadajú opravu na online portáli. Sami od seba neposielajte, prosím, žiadne zariadenia. Predovšetkým sa nikdy nemôžu zasielať voľne balíky. Tieto sa nedoručia balíkovými službami, ale vrátia sa späť za poplatok. Konzultujte to preto najskôr s nami. My vám povieme, ako nám máte zariadenie zaslať. Obráťte sa na:

Cloer Werkskundendienst 

Mail: service-sk@cloer.com

Táto záruka nemá vplyv na žiadne práva, ktoré majú zákazníci podľa platných vnútroštátnych zákonov týkajúcich sa predaja tovaru (záruka). Tie sa majú uplatniť výlučne u vášho obchodníka (predajcu).

* kanvica / kávovar / čajník