View in: German English French Dutch Italian Spanish Portuguese, Portugal Danish Norwegian Bokmål Finnish Swedish Czech Latvian Lithuanian Hungarian Greek Polish Russian Slovak Turkish

Cloer pakub registreeritud erakasutajatele piiratud esmaomaniku garantiid. Garantii eeltingimuseks on, et seade on ostetud Saksamaal ja toote seerianumber on erakasutaja poolt registreeritud püsikliendi portaalis veebiaadressil https://cloer.de/service. Lisaks tuleb toote registreerimisel esitada ostudokumendi koopia, ostukuupäev ja edasimüüja nimi ning registreerimine peab toimuma hiljemalt 6 kuud pärast ostukuupäeva. Garantii kehtib ainult eraisikust esmaomanikule ja kaotab toote edasimüümisel kehtivuse.

Garantiiaeg on 2 aastat ja see algab toote esmakordse ostmise kuupäevaga kasutaja poolt. Toote remontimisel või väljavahetamisel garantiiaeg ei pikene ega alga uuesti, remont või väljavahetamine ei mõjuta mingil moel garantiiaega. Hoolika kasutamise ning kasutusjuhendi ja ohutusjuhiste järgimise korral kohustume seadet tasuta parandama, kui tegemist on materjali- või tootmisvigadega. Parandamine toimub defektsete komponentide remontimise või vahetamise teel. Vahetatud osad on firma Cloeri omand. Ostuhinna hüvitamine on välistatud. Mis tahes muud kahjunõuded, eriti antud garantiist tulenevate kaudsete kahjude hüvitamise nõuded, on välistatud.

Garantii ei kata kahjusid, mis on tingitud mitteotstarbekohasest kasutamisest, loomulikust kulumisest, välistest mõjudest (nt transpordikahjustused, löögid, kuuma- või happekahjustused jms), puudulikust katlakivieemaldusest* või sobimatutest lisatarvikutest. Garantii kaotab kehtivuse seadme kasutamise korral ärilistel eesmärkidel, seadme volitamata avamise, modifitseerimise või volitamata remondikatsete korral.

Garantii ei kehti ka kulumaterjali ja kulutarvikute kohta.

Garantiiteenuste kasutamiseks peavad registreerunud kasutajad tingimata esmalt võtma ühendust meie tehase klienditeenidusega telefoni või e-posti teel või esitama remonditaotluse veebiportaalis. Palume mitte saata meile seadmeid ilma eelneva nõudmiseta. Ärge mingil juhul saatke meile pakke vastuvõtja kulul. Neid ei võeta pakivedajate poolt vastu, vaid saadetakse Teie kulul tagasi. Seetõttu pöörduge esmalt meie poole. Me ütleme teile, kuidas tuleb seade meile saata. Võtke ühendust järgmistel kontaktandmetel:

Cloeri tehase klienditeeninduse

E-post: service-ee@cloer.com

See garantii ei puuduta kliendi riiklikest seadustest tulenevaid õigusi seoses kaupade müümisega (müügigarantii). Nende nõuetega pöörduge otse oma edasimüüja (müüja) poole.

* Veeketja/kohvimasin/teemasin