View in: niemiecki angielski francuski holenderski włoski hiszpański portugalski, Portugalia duński norweski bokmål fiński szwedzki czeski estoński łotewski litewski węgierski grecki rosyjski słowacki turecki

Cloer przyznaje zarejestrowanym prywatnym użytkownikom ograniczoną gwarancję przysługującą wyłącznie pierwszemu właścicielowi. Warunkiem uzyskania gwarancji jest zakup urządzenia w Niemczech i zarejestrowanie przez prywatnego użytkownika numeru seryjnego produktu na portalu dla stałych klientów pod adresem https://cloer.de/service. Ponadto przy rejestracji produktu należy załączyć skan dowodu zakupu zawierający datę jego dokonania i potwierdzenie sprzedawcy, a sama rejestracja musi nastąpić najpóźniej 6 miesięcy od daty zakupu produktu. Gwarancja przyznawana jest wyłącznie pierwszemu właścicielowi i wygasa wraz ze sprzedażą produktu.

Okres gwarancyjny wynosi 2 lata i rozpoczyna się w momencie, w którym produkt po raz pierwszy został zakupiony przez użytkownika. W przypadku napraw lub wymiany produktu okres gwarancyjny nie zostanie przedłużony, nie rozpocznie się od nowa lub nie ulegnie innym zmianom. Zobowiązujemy się do bezpłatnego serwisowania urządzenia, jeżeli zostało ono uszkodzone z uwagi na błąd materiałowy lub produkcyjny, pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika instrukcji obsługi, wskazówek bezpieczeństwa oraz obchodzenia się z nim w odpowiedni sposób. Usługa serwisowania zostanie zrealizowana w postaci naprawy lub wymiany uszkodzonych komponentów. Wymienione części stają się własnością firmy Cloer. Wyklucza się zwrot pieniędzy za zakup urządzenia. Wyklucza się dalsze roszczenia, niezależnie od ich rodzaju, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód zastępczych w związku z niniejszą gwarancją.

Gwarancja nie dotyczy szkód, powstałych ze względu na niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie produktu, zużycie naturalne, czynniki zewnętrzne (np. szkody transportowe, wstrząsy, uderzenia, działanie wysokiej temperatury, kwasów itp.), brak odkamieniania lub stosowanie nieodpowiedniego osprzętu. Gwarancja wygasa w przypadku użytkowania urządzenia do celów zarobkowych, nieautoryzowanego otwarcia, wprowadzenia modyfikacji lub podjęcia próby naprawy.

Gwarancja nie obejmuje materiału i części eksploatacyjnych.

Zarejestrowani klienci chcący skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych proszeni są o zwrócenie się najpierw telefonicznie lub mailowo do naszego działu obsługi klienta lub złożenie zapytania w sprawie naprawy na naszym portalu internetowym. Prosimy nie wysyłać urządzeń, jeżeli Państwa o to nie poprosimy. W szczególności prosimy nie wysyłać przesyłek na nasz koszt. Nie zostaną one doręczone przez kuriera, lecz zwrócone na Państwa koszt. Dlatego w sprawie przesłania urządzenia, w pierwszej kolejności należy się z nami skontaktować. Poinformujemy Państwa, w jaki sposób przesłać urządzenie. W tej sprawie prosimy kontaktować się z:

Obsługa klienta Cloer 

E-mail: service-pl@cloer.com

Niniejsza gwarancja nie narusza jakichkolwiek praw klientów dotyczących sprzedaży towaru (gwarancja) wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw krajowych. Należy ich dochodzić wyłącznie od Państwa dystrybutora (sprzedawcy).

* Czajnik/ automat do kawy/ automat do herbaty