View in: Tysk Engelsk Fransk Nederlandsk Italiensk Spansk Portugisisk (Portugal) Danish Finsk Swedish Czech Estonian Latvisk Litauisk Ungarsk Gresk Polsk Russisk Slovak Turkish

Registrerte privatbrukere vil som førstegangseiere motta en begrenset garanti fra Cloer. Garantien gjelder imidlertid kun under forutsetning av at enheten ble kjøpt i Tyskland og at serienummeret til produktet har blitt registrert av en privat bruker i stamkundeportalen https://service.cloer.eu/register/. Produktet må dessuten registreres innen 6 måneder fra kjøpsdato sammen med en kopi av kjøpskvitteringen (med kjøpsdato og forhandlerdokumentasjon). Garantien gis kun til den private førstegangseieren, og opphører derfor å gjelde hvis produktet selges/gis videre.

Garantien har en gyldighetsperiode på 2 år fra datoen da produktet først ble kjøpt. Gyldighetsperioden blir ikke forlenget, startet på nytt eller på annen måte påvirket ved at produktet repareres eller byttes inn. Så sant enheten har blitt riktig håndtert iht. brukerveiledningen og sikkerhetsmerknadene, forplikter vi oss til å sette i stand enheten kostnadsfritt hvis det oppdages material- eller produksjonsfeil. Dette kan bli gjort ved å reparere eller bytte ut de skadde/mangelfulle delene. Delene som skiftes, går over i Cloers eie. Det er ikke mulig å få refundert kjøpssummen. Det kan ikke fremsettes andre krav (særlig krav om skadeserstatning for følgeskader) på grunnlag av denne garantien.

Garantien dekker ikke skader som skyldes uriktig bruk, naturlig slitasje, ytre påvirkning (f.eks. transportskader, støt, slag, varme, syrer osv.), manglende avkalkning* eller bruk av uegnet tilbehør. Garantien opphører å gjelde hvis enheten brukes i kommersielt øyemed eller blir forsøkt åpnet, modifisert eller reparert uten tillatelse.

Forbruksvarer og slitedeler omfattes ikke av garantien.

Registrerte kunder som ønsker å benytte seg av garantien, må først kontakte vår kundeservice via telefon eller e-post eller eventuelt legge inn en reparasjonsforespørsel i nettportalen. Ikke send inn enheten uten at du har fått beskjed om det. Særlig pakker skal aldri sendes inn uoppfordret. De blir ikke levert av pakketjenestene, og returneres til deg på din kostnad. Snakk derfor med oss på forhånd. Vi forklarer hvordan du sender inn enheten din til oss. Kontakt:

Cloer kundeservice

E-post: service-no@cloer.com

Denne garantien begrenser ingen eventuelle nasjonale lovfestede forbrukerrettigheter kunden måtte ha. Slike rettigheter kan kun gjøres bruk av overfor forhandleren (selgeren).

* Vannkoker/kaffeautomat/teautomat