View in: Němec Angličtina Francouzština Holandský Ital Španělský Portugalština ( Portugalsko) Dánský Norwegian bokmål Finský Švédský Estonština Lotyština litevský Maďarština Řečtina Polský Ruský Slovenština Turečtina

Společnost Cloer poskytuje registrovaným soukromým uživatelům limitovanou záruku pro první vlastníky. Předpokladem pro získání záruky je, že bylo zařízení zakoupeno v Německu a sériové číslo produktu bylo zaregistrováno soukromým uživatelem na portálu pro kmenové zákazníky na adrese https://cloer.de/service. Kromě toho musí být při registraci produktu uložena kopie kupního dokladu s datem nákupu a doložením prodejce a registrace musí proběhnout nejpozději 6 měsíců po datu nákupu. Záruka se vztahuje pouze na prvního vlastníka a zaniká pozdějším předáním dalším osobám.

Záruční doba je 2 roky a začíná datem, ke kterému byl produkt uživatelem prvně zakoupen. Záruční doba se neprodlužuje, nezačíná od začátku nebo není jinak ovlivněna ani v případě oprav, ani v případě výměny produktu. Při svědomitém nakládání s produktem a dodržování návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů se zavazujeme k tomu, bezplatně opravit zařízení, pokud se jedná o vadu materiálu nebo výrobní vadu. Oprava bude realizována buď opravou nebo výměnou vadných komponent. Vyměněné díly zůstanou ve vlastnictví společnosti Cloer. Náhrada kupní ceny je vyloučena. Další nároky, jedno jakého druhu, především však nároky na náhradu za následné škody vyplývající z této záruky, jsou vyloučeny.

Vyjmuty ze záruky jsou škody, které jsou způsobeny neodborným používáním, přirozeným opotřebením, vnějšími vlivy (např. škody při přepravě, škody v důsledku nárazů, úderů, působení tepla, kyselin nebo jiné), nedostatečným odvápňováním* nebo nevhodným příslušenstvím. Záruka zaniká, pokud bude zařízení používáno ke komerčním účelům, neautorizovaně otevřeno, změněno, nebo bude proveden neautorizovaný pokus o jeho opravu.

Za spotřební materiál a díly podléhající opotřebení taktéž nepřevezmeme záruku.

Pro uplatnění záručního plnění musí registrovaní zákazníci v každém případě nejprve telefonicky nebo e-mailem kontaktovat náš podnikový zákaznický servis nebo musí zahájit poptávku na opravu na online portálu. Nezasílejte prosím žádná zařízení nevyžádaně. Především nesmí být zasílány žádné balíky na náklady příjemce. Tyto nebudou balíkovou službou doručeny a vrátí se zpět na náklady odesílatele. Proto nás nejprve kontaktujte. Mi vám sdělíme, jak nám máte vaše zařízení zaslat. Kontaktujte:

závodní zákaznický servis společnosti Cloer

E-mail: service-cz@cloer.com

Tato záruka neomezuje žádná práva, která mají zákazníci podle příslušných platných národních předpisů ohledně prodeje zboží (záruční práva). Tyto je nutné uplatnit výlučně vůči vašemu distributorovi (prodejci).

* rychlovarné konvice / kávovary / čajovary